Español Inicio

Estimación de contas de ingresos e gastos (en euros)
ConceptoAno 1Ano 2
CantidadePorcentaxeCantidadePorcentaxe
1. Vendas anuais312.000100%368.160100%
2. Compras mercadoría(134.160)43%(158.308)43%
3. Gastos en persoal(*)(74.880)24%(88.358)24%
4. Custo de vendas (2)-(3)209.04067%(246.666)67%
5. Beneficio bruto (1)-(4)102.96033%121.49433%
6. Outros gastos de funcionamento
6.1. Arrendamentos30.0009,61%30.0008,15%
6.2. Subministracións5.2001,66%6.0001,62%
6.3. Auga, recollida do lixo6000,19%6000,16%
6.4. Amortización investimento13.5004,33%13.5003,66%
6.5. Seguros6000,19%6000,16%
6.6. Correos e comunicación7200,23%7200,19%
6.7. Xestoría1.8000,57%1.8000,48%
6.8. Uniformes4000,13%4000,11%
6.9. Minguas merc.1.2000,38%1.2000,32%
6.10. Mantemento1.2000,38%1.2000,32%
6.11. Gastos varios6000,19%6000,16%
6.12. Publicidade1.2000,38%1.2000,32%
6. Total gastos fixos57.02018,27%57.82015,70%
7. Beneficio antes de impostos (5)-(6)45.94014,72%63.67417,30%
8. Impostos(12.480)4%(14.726)4%
9. Beneficio neto33.46010,72%48.94813,30%
10. Sen incluír amortización13.5004,32%13.5003,66%
11. Rendibilidade final46.96015%62.44817%

Desarrollado por Hacce . paginas web vigo, paginas web galicia, Coruña, Santiago