Español Inicio

O Rei das Tartas, despois de afianzar sete negocios de franquía da marca en Galicia e León, decidiu buscar a súa implantación nos principais puntos de España e noutros países onde residen galegos.

Por eso encargouse de:

  • Reformular a imaxe corporativa para as novas tendas e adecuar as existentes, seguindo a liña de arquitectura dun pazo coa insignia de 'O Rei das Tartas'.
  • Xestionar importantes acordos para incorporar e ampliar a gama que se ofrece de produtos artesáns de Galicia.

As nosas tendas son rendibles en:

  • Centros comerciais onde os alugueiros son máis altos.
  • Zonas comerciais céntricas.
  • Puntos turísticos, onde podemos achegar o turismo organizado en autobuses, froito de acordos que temos cos principais operadores turísticos.

Desarrollado por Hacce . paginas web vigo, paginas web galicia, Coruña, Santiago