Español Inicio

Condicións específicas apropiadas para ser franquiado

  • Mentalidade nova. Con forte entusiasmo e actitude positiva.
  • Aptitude de RR.PP.
  • Alto grao de motivación. Con ambición e afán de superación.
  • Aptitudes comerciais. Conseguir un ambiente agradable para os clientes e entre traballadores.
  • Iniciativa. Indispensable para a apertura de calquera negocio.
  • Perseveranza e tenacidade.
  • Liderado de equipo. É importante transmitir unha boa dispoñibilidade no trato cos clientes
  • Bo nivel organizativo. Xa que o horario de apertura é amplo.
  • Interese pola hostalería.
  • Habilidades sociais.

Desarrollado por Hacce . paginas web vigo, paginas web galicia, Coruña, Santiago