Español Inicio

Quere unirse a 'O Rei das Tartas'?

Proporcionámoslle:

  1. O prestixio e apoio dunha marca importante.
  2. Alta rendibilidade cun baixo investimento inicial.
  3. Doada xestión coa nosa experiencia e axuda.
  4. Xestión de financiamento gratuíto mediante rappels adiantados dos principais provedores.
  5. Locais de superficie media que non necesitan cociña, só un pequeno obradoiro.
  6. Axuda no lanzamento do negocio.
  7. Formación do persoal e transmisión do noso saber-facer.
  8. Apoio organizativo en informática, aprovisionamento, etc.
  9. Non existen royalties de explotación
  10. Estratexias de mercadotecnia e publicidade desde a nosa central.

Se todo isto lle confirmou o seu interese na nosa franquía, é o momento de que nos poñamos a traballar xuntos.

Dende o departamento de expansión de 'O Rei das Tartas', poñémonos á súa enteira disposición, co obxecto de informalo/a de todo canto precise e de colaborar con vostede, porque o noso éxito só é posible xunto co seu. Esperámolo...

Carlos Folgueira
Director

Desarrollado por Hacce . paginas web vigo, paginas web galicia, Coruña, Santiago